Trzy kazania

Słyszałam w tym tygodniu trzy kazania, które mnie dotknęły: jedno o. Damiana Mrugalskiego i dwa o. Wojtka Sznyka (oczywiście obaj OP). Pierwsze z wymienionych świetne intelektualnie, dobrze postawione pytanie do tekstu, zgrabnie rozwinięty komentarz. Bez natłoku danych, ale też bez uproszczeń i przeskakiwania przez trudności. Nic dziwnego, ojciec jest patrologiem, więc pracuje z tekstami największych […]

MC: św. Ireneusza z Lyonu

Co wam powim, to wam powim, ale wam powim – o. Artur Musialski OP to niebezpieczny człowiek jest. Zwłaszcza dla koncelebransów i asysty, ze szczególnym uwzględnieniem diakona. Bo człowiek wywiąże się już ze swojego zadania – wyraźnie i ze starannością przeczyta Ewangelię – zrelaksowany i w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku zajmie miejsce na sedilii, żeby […]

Praca domowa

Ojciec Jakub jak zwykle wykazał się miłosierdziem i wziąwszy pod uwagę dzisiejszy upał, powiedział krótkie kazanie a w zasadzie jako rozważny (kto wie? może i romantyczny?) nauczyciel zadał jedynie pracę domową. Mianowicie postawił trzy pytania do tekstów czytań. Pierwsze („Czy nie jestem chciwy/a?” – dużą rolę w nim odegrał najnowszy typ laptopa pod pachą zakonnika. […]

Mucha myśl

Natrętna. Wraca i bzyczy, siada i kąsa. A podrzucona mi została przez ks. Karola Sthelina FSSPX na debacie o II Soborze Watykańskim. Broniąc swojego stanowiska, odwołał się w pewnym momencie do prawdy, iż doczesność „chwilką jest jeno”, zaś do wygrania jest wieczność. I to o tę wieczność idzie cała gra, to jedyna i jednocześnie najwyższa […]

Mało strawna langusta

Jeszcze trochę, a o. Adam Szustak dorobi się na moim blogu osobnego, tłustego taga w chmurze tagów – tak, przesłuchałam jego najnowsze kazanie i tak, muszę zareagować. To nic osobistego – muszę poburczeć, bo kolejną perełkę ojciec z siebie wyrzucił. Fajny komentarz na początku mszy, fajne kazanie tak do 9:02 min. nagrania a potem kaznodzieja […]