Narażam się…

Zostałam oddelegowana (przez seminarium nowofeministyczne) na odcinek: Blog Kobieta21 i od jakiegoś roku dzielnie na nim walczę. W tym tygodniu popełniłam wpis o posłuszeństwie. No i się zaczęło… Posłuszeństwo okazuje się być bardzo źle rozumianym a nawet totalnie zakłamanym pojęciem. Co prawda byłam tego świadoma, bo ponad rok temu umieściłam je nawet w moim słowniku […]

Słownik słów passe, literka b

BÓG [zamiast definicji ] Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Quis est Deus?” (Kto to jest Bóg?) pewnemu Dominikaninowi z Akwinu zajęło całe życie, a i tak na koniec stwierdził, że to co napisał, jest słomą. Jak więc widać na jego potężnym przykładzie (nie dość, że był mózgowcem, to fizycznie do drobnych – mówiąc bardzo delikatnie – też nie […]

Słownik słów passe, literka „s”

SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. «uczciwe, prawe postępowanie» 2. «organa sądowe, sądownictwo, sąd, sądzenie» Mylona z okrucieństwem i bezdusznością a tymczasem są to cechy charakteryzujące legalizm, nie sprawiedliwość. Kiedy Biblia mówi, że Bóg jest sprawiedliwy, ma na myśli to, że jest wierny Przymierzu z człowiekiem. Zaoferował nam relację na określonych zasadach a ponieważ zgodziliśmy się ja przyjąć, pozostaje […]

Słownik słów passe, literka „p”

POKORA 1. «świadomość własnej niedoskonałości» 2. «uniżona postawa wobec kogoś»   Tyle słownik, jeśli jednak chcieć poszukać chrześcijańskiej definicji pokory, będzie ona nieco inna a nawet zasadniczo inna, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę pierwsze zacytowane znaczenie.   Chrześcijańska pokora to w oryginale „tapeinofrosyne”, czyli „mniej-rozumienie” (w łac. to przyjmie odcień zanurzenia się w prochu ziemi [humus] ponieważ […]

Słownik słów passe, literka „r”

RADYKALIZM 1. bezkompromisowość, stanowczość 2. w polityce: kierunek zmierzający do wprowadzenia zasadniczych zmian w życiu społecznym lub politycznym.   We współczesnym świecie często jest mylony z fanatyzmem, zapewne ze względu na swoje znaczenie związane ze światem polityki. Gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy tymi dwoma zjawiskami? Fanatyzm bazuje na lęku przed zmianą i żywi się agresją, […]