Gęste słówko

Wczorajsze prymicje u OP i pierwsze zdanie z lekcji z Ewangelii to zestaw uderzeniowy. Polskie tłumaczenie, szczególnie drugiej części tego zdania, wydaje się takie osłuchane i oczywiste: „Jeżeli Mnie miłujecie, będzie zachowywać moje przykazania (J 14,15)”. Aż ma się ochotę mruknąć: „Mhm, tak, wiem, ciągle to powtarzasz”. Jednak kiedy spojrzeć w łacińskie tłumaczenie tego fragmentu […]

[Flp] Zasadnicza treść

Wyraźnie oddzielone proemium, w którym pojawia się wiodący temat całości – radość. Słowo to nieustannie powraca w całym tekście. Widać także wyraźnie, już w zasaniczym tekście, charakterystyczny dla większości Pawłowych listów podział na część „doktrynalną” i „praktyczną”. W pierwszej mowa o nadziei, ale specyficznie rozumianej. Jakby mówił do oddziału wojska mającego przed sobą trudną bitwę (wracają znów […]

[Flp] Preskrypt

Oficjalnymi nadawcami listu są: Paweł i Tymoteusz. Sam tekst wskazuje na wyłączne autorstwo Pawłowe, więc Tymoteusz mógł być sekretarzem spisującym tekst lub apostoł chciał dodać mu autorytetu, skoro go wysyłał z listem do wspólnoty w Filippi. Obaj mają ten sam tytuł: „słudzy Chrystusa”. A piszą do wszystkich świętych w Chrystusie, włączając w to przełożonych (biskupów) […]

[Flp] Struktura

1. Preskrypt 1.a Superscriptio: „Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa” (1,1) 1.b Adscriptio: „do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami” (1,1) 1.c Salutatio: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa” (1,2) 2. Prooemium: 1,3-11. 3. Korpus: 1,12 – 4,20 3.a Opis sytuacji, […]

Modlitwa Modelowego Bufona

Rozbawiła mnie modlitwa faryzeusza z dzisiejszego czytania: „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik”. Co mnie ubawiło? Gdyby faryzeusz był jak ten celnik, zostałby usprawiedliwiony. Był jak celnik nie tyle w sensie grzechów tego ostatniego, ile zajęcia się w kwestii grzeszności sobą samym a nie […]