Herod i Herodiada

Jedna z klasycznych relacji toksycznych, w których partnerzy tak ściśle do siebie przylegają, że brakuje między nimi miejsca na milość. Za to genialnie wychodzi manipulacja. Z Ewangelii wiemy, że był to związek zawarty wbrew Prawu: zakazywało ono, by mężczyzna brał za żonę kobietę, która rozwiodła się z jego bratem (por. Kpł 18,16). Stąd sprzeciw Jana […]