Digamoi, czyli o pewnej nadinterpretacji kard. Kaspera

„Digamoi” to słowo określające osoby, które ponownie wstąpiły w związek małżeński. Pojawia się ono w 8. kanonie Soboru w Nicei (325 r.) przy okazji określenia warunków, na jakich do wspólnoty Kościoła mogą być przyjęci ci, którzy wcześniej należeli do grupy rygorystów religijnych założonej przez Nowacjana. Dobrze, nie będe politycznie poprawna y inkluzywistyczna – sekty Nowacjana. […]