Pobożna kynologia

Jedna z Ziołowych fraz, które wpadają do słownika i tam już zostają, jako wielce pojemne a użyteczne. W ten sposób ojciec określił wesołą twórczość braci OP bazującą na tym, że „dominicanes” to także „Domini canes”. Tworząc ją, kaznodzieje odwołali się do legendy o śnie, jaki miała mieć bł. Joanna, matka Dominika, o psie z pochodnią […]