Nieszpór osobisty

Zeszło mi dzisiaj na przemyślenia, jak wyglądałaby skomponowana przeze mnie godzina liturgiczna. Jest moda na personalizację, więc popersonalizuję. Z jakich elementów złożyłabym najbardziej osobistą modlitwę brewiarzową? Na dziś byłaby ona taka (ostrzegam purystów – totalna postmoderna): HYMN 1  Sztandary Króla się wznoszą, Już krzyż chwalebny jaśnieje, Na którym Stwórca człowieka W człowieczym ciele zawisnął. 2  To na […]