Exemplum

Wrzucony tu wcześniej temat wstydu wcale nie wylądował w lamusie, zwłaszcza, że dodaliście pod tamtą notką mnóstwo ciekawych własnych spostrzeżeń (bardzo za nie dziękuję!). Dziś tematu ciąg dalszy, a dla ubarwienia wrażeń nieco Zioło: „Moje zeszyty – mówiąc delikatnie – nie były w najlepszym stanie. Pewnego dnia zostały użyte jako ‚przykład negatywny’ przed skupioną klasą. […]

Okrawki do poskładania

Karol Wojtyła ściśle wiąże wstyd z naturą osoby, z jej niezdolnością do bycia przekazaną (alteri incomunnicabilis). Osoba może siebie dać, ale nikt z zewnątrz nie może jej autorytarnie wziąć. Wstyd, młodszy brat lęku. Najpierw jest lęk, że coś zostanie ujawnione. Kiedy tak  się dzieje, rodzi się wstyd. Ale zdarzają się też ciąże przenoszone: wstyd ukryty […]