[WRW] Statyczna czy dynamiczna?

Czy na wiarę należy patrzeć informatycznie (czyli systemem 0 -1), czy raczej jako na ciąg zmian? Cóż, i tak, i tak. Wiara, podobnie jak światło, ma najwyraźniej strukturę korpuskularno-falową. Wiara jest decyzją: Bóg pozwala się spotkać i człowiek podejmuje decyzję. I w tym momencie jest to 0 lub 1. Wierzę albo nie wierzę. Tertium non […]

[WRW] Skąd się bierze wiara?

Święty Paweł pisze do Rzymian, że ze słuchania (por. Rz 10,17). Ale przecież są też wierzący, którzy są głusi od urodzenia, zresztą wiemy, że wolą Boga jest zbawienie wszystkich, więc tych z ubytkiem słuchu przecież by nie wykluczył. Co to więc jest, to słuchanie? Zresztą nie tylko słuchanie. W Ewangelii Janowej bardzo ważną rolę pełni […]