Jak nas widzą

Morfeusz podesłał mi dziś rano taki oto nadobny gifik: Popatrzyłam, przeczytałam i przyszedł mi na myśl fragment z 1 Kor (1,22-23): „Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan…” Tak, jesteśmy w oczach wielu atakujących nas ludzi idiotami, którzy zostali przez […]

„Wszystko będzie dobrze” reż. Tomasz Wiszniewski

Bohaterom filmu nie jest dobrze i nie będzie dobrze. Zwłaszcza, jeśli spojrzymy wyłącznie po ludzku. Bieda, choroba, śmierć, ale wszystko to przyjmowane tak po prostu, jako część życia. I próba zmiany, zakończona porażką. Jednocześnie biegnący Paweł z trenerem za swoimi plecami przypomina Tobiasza z Rafałem i tak, jak swój biblijny pierwowzór, jest impulsem do zmian w […]