Waga słowa a realność świata

Na jednym z półpięter słynnej ze swego rozmachu klatki schodowej w Collegium Novum UJ znajduje się tablica poświęcona pamięci tych, którzy zniknęli w otchłani wschodu w pierwszej połowie XX w. To na tej płaskorzeźbie po raz pierwszy przeczytałam frazę Herberta: „niewiedza o zaginionych / podważa realność świata” (Pan Cogito o potrzebie ścisłości). Nie chcę jednak […]

Smakowita wieloznaczność

Prawie jak dobry rocznik świetnego wina, którego smak z upływem czasu rozwija się i zmienia w ustach pijącego . A zachwyty dotyczą poniższego zdjęcia: Warstwa podstawowa: znak zakazu przejścia z wklejką, która jest Oko Opatrzności – symbol Bożej Wszechwiedzy. W ten sposób po drobnej ingerencji w znak zakazu wstępu pieszych uzyskujemy zakaz wstępu wcielonej Opatrzności. […]