Boska laktacja

Wojenka na temat karmienia piersią w miejscach publicznych już się przetoczyła, opadł kurz wzniecany przez gwałtownie młócone klawiatury oraz przycichły głosy wywołane mniej lub bardziej smacznymi akcjami w realu (i nie mam tu na myśli doznań organoleptycznych niemowląt). Można więc bez obaw przed oskarżeniem o stronniczość pisać o laktacji i to wykorzystywanej nie byle gdzie, […]

Jałowy bieg

Chodzi za mną fraza z 2 Listu do Tesaloniczan, która zresztą nie tak dawno padła z ambon: „Słyszymy bowiem, że niektórzy spośród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, ale zajmują się rzeczami nieporzebnymi”. Po grecku ta część po dwukropku jest bardzo lakoniczna i śliczna retorycznie: meden ergadzomenus alla periergadzomenus (2 Tes 3,11). Dosłownie: [są] nic nie […]

Skała i Mały

Piotr to specyficzna skała – jej siłą jest nie tyle nieugiętość, co elastyczność wyrażająca się w zdolności do nawrócenia. Piotr jest otwarty na miłosierdzie. Ciekawe, że Bóg na fundament nie wybiera fundamentalisty w typie Jakuba czy ukochanego Jana, ale podatnego na wpływy i porywczego uczciwca. Piotr działa i mówi pod wpływem chwili, reaguje bardzo szybko, […]

Seems hopeless

Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: „Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. (Mt 12, 38n) i jak echo św. Paweł: Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy […]

Filippi

Fascynuje mnie strażnik więzienia z dzisiejszego pierwszego czytania (Dz 16,22-34). Serio. Zdecydowanie nadgorliwy, przejęty swoim zadaniem do granic możliwości, pełen lęku. Może boi się, bo wie, że ma uwięzić ludzi, którzy wyrzucili z opętanej ducha wieszczącego a dodajmy, że Paweł zrobił to jakby od niechcenia, po prostu był już zmęczony jej ciągłym krzykiem (por. Dz 16,18)? […]