[szkoły duchowości] Benedyktyńska

Dla tych, którzy idą drogą wyznaczoną przez św. Benedykta z Nursji, najistotniejsze jest to, aby „Bóg we wszystkim był uwielbiony”. Pomagać ma w tym zachowanie ordo et pax, czyli reguły/ładu i pokoju. Wersja monastycznego hasła brzmiąca ora et labora została wymyślona przez pewnego jezuitę i to w XVII w., więc pozwolę sobie ją zignorować. Kiedy myślę o […]

Pułapki intelektualizmu

Jezus przemawia z mocą w świątyni. Z mocą tak wielką, że nawet posłani, by go pojmać, strażnicy świątynni rezygnują z wykonania rozkazu. „Nikt jeszcze nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia” (J 7,46). W odpowiedzi słyszą od faryzeuszy: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten […]

Wkład wampirologii w ascetykę chrześcijańską

Po raz kolejny przekonałam się, że przychodzące przypadkiem do głowy głupie pytania wcale nie przychodzą przypadkiem i wcale nie są takie głupie. Akademicka dyskusja wewnętrzna na temat antywampirycznej krucjaty (Regisso, przebacz! 🙂 ) okazała się wstępem do dywagacji nieco głębszych a mianowicie dotyczących doświadczenia lęku. Strach, podobnie jak ból, jest znakiem ostrzegawczym, który ma nas […]