Dziń dbry, hybryda jestem

Człowiek to hybryda: robimy za mniej lub bardziej estetyczna spinkę między tym co materialne a tym co duchowe. Myśl chrześcijańska bardzo mocno została naznaczona platońskim spojrzeniem na duszę jako kołaczący się w środku materialnego pudełka kłębek nieszczęścia (nagrabiła se w raju, to teraz ma za swoje!), ale spojrzenie biblijne jest inne. W drugim opisie stworzenia, […]

Stworzenie człowieka. Apokryf

  Z głębokości Boga podniósł się głos nieskończonej tęsknoty: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, podobnego nam. Tchnienie Miłości zatańczyło posłusznie przed Obliczem Wiekuistej Nieskończoności i z ziemi podniósł się obłok gliny. Lekko otarł się o twarz swego Stwórcy osuszając łzy pragnienia. Subtelne ręce Wiatru zaczęły rzeźbić w miękkim tworzywie, a kiedy skończyły pracę, […]