Słownik słów passe, literka „s”

SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. «uczciwe, prawe postępowanie» 2. «organa sądowe, sądownictwo, sąd, sądzenie» Mylona z okrucieństwem i bezdusznością a tymczasem są to cechy charakteryzujące legalizm, nie sprawiedliwość. Kiedy Biblia mówi, że Bóg jest sprawiedliwy, ma na myśli to, że jest wierny Przymierzu z człowiekiem. Zaoferował nam relację na określonych zasadach a ponieważ zgodziliśmy się ja przyjąć, pozostaje […]