Demistyfikacja mistyki

A wszystko dlatego, że ludzie klasyków nie czytają. Naprawdę. Mnie jest łatwiej, bo pracuję dla Wydawnictwa Tyniec, gdzie redaguję przekłady i komentarze do klasyki chrześcijańskiej duchowości, więc jeszcze mi za ich lekturę płacą. Z niej też wynika moje przekonanie, że jeśli ktoś chce się zapuszczać w rejony pogłębionej duchowości, nie ma przebacz – Antoni Pustelnik, […]