Nagość kapłaństwa

Myślę, że cielesnym odpowiednikiem pokory jest nagość. Nie ma w niej miejsca na zafałszowania czy grę pozorów: pozostaje tylko to, kim fizycznie jesteśmy. Paweł z Tarsu pisze: „Nie będe się chlubił z niczego innego, jak tylko z moich słabości” Czemu? „aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” (por. 2 Kor 12,9). Odsłonię moją nagość – stanę […]