Strzał w stopę, czyli dywagacje nad definicją matki

Kilka dni temu wybuchła kolejna afera z tzw. surogatką, czyli kobietą, która odnajęła swój brzuch, aby donosić dziecko niepłodnej pary. Odmówiła ona oddania dziecka, uzasadniając to faktem, że skoro ona je donosiła i urodziła, to jest to jej dziecko. Sytuacja ta zmusiła polskich prawodawców do sprecyzowania, kto jest matką dziecka: dawczyni gamety czy surogatka? Rozstrzygnięcie […]