Plony redagowania

Ostatnio redagowałam refleksje liturgiczne o. Szymona Hiżyckiego i było to dla mnie źródło wielu przemyśleń, ku zdziwieniu mojej wrodzonej złośliwości – nawet pozytywnych. Między innymi zaczęłam zastanawiać się, czego może mnie nauczyć obraz kiełkowania ziarna. Wychowałam się na wsi, więc ziarno wszelkiego rodzaju, w tym kiełkujące, było wszędzie. Może dlatego nigdy nie wnikałam głębiej w […]

Jezus umiera na krzyżu. „I Thirst”

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. (J 19,28) Dwa słowa z tytułu odpowiadające polskiemu „pragnę” widnieją we wszystkich kaplicach sióstr „kalkucianek” na świecie. Streszczają ich charyzmat, ale przede wszystkim pzypominają, co jest główną motywacją do życia tym charyzmatem. Pragnę. Kiedy przyprowadzili Mu kobietę, którą pochwycono na zdradzie […]