[Flp] Struktura

1. Preskrypt 1.a Superscriptio: „Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa” (1,1) 1.b Adscriptio: „do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami” (1,1) 1.c Salutatio: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa” (1,2) 2. Prooemium: 1,3-11. 3. Korpus: 1,12 – 4,20 3.a Opis sytuacji, […]

Paweł, Tymoteusz, kasa i buty Bata

Charyzmatyczny kaznodzieja i misjonarz pisze do biskupa, a dziś na mszy cytują: Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przenieśliśmy na świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się […]