Prawdziwa legenda o pewnym Mojżeszu

Zanim Wielki Post zyskał swoje epidemiczne oblicze, wybranym przeze mnie przewodnikiem na ten czas był św. Mojżesz Etiopczyk. Jego życie jest chrześcijańską baśnią, ale jakże prawdziwą. Urodził się w IV wieku jako syn niewolnicy. Od dziecka był bardzo silny, więc szybko odkrył, że może wszystko może sobie dzięki tej sile wziąć. Nikt nie był w […]

Xeniteia

Greckie słowo oznaczające formę ascezy polegającą na trwałym porzuceniu domu, czyli na permamenetnym byciu xenos – obcym. Uprawiali ją niektórzy z Ojców Pustyni i ich uczniów. W momencie, kiedy już się zakorzenili, okrzepli i zagospodarowali, porzucali swój erem i szli dalej. Nie ze znudzenia, ale po to, by pozbyć się komfortu poczucia bezpieczeństwa, nabytych nawyków […]

Kozioł, baranek i trawa

W roli wypędzanych na pustynię kozłów ofiarnych w III wieku po Chrystusie obsadzili się eremici. Zostawiali wszystko i szli żyć na piaskach lub skałach pustyni po to, by walczyć z demonami, ale celem tej walki było upodobnienie się do Baranka. Chcieli się z Nim zjednoczyć. To mistrzowie przemiany z rogatego, wścibskiego, jurnego, wszystkożernego łakomego kozła […]