Digamoi, czyli o pewnej nadinterpretacji kard. Kaspera

„Digamoi” to słowo określające osoby, które ponownie wstąpiły w związek małżeński. Pojawia się ono w 8. kanonie Soboru w Nicei (325 r.) przy okazji określenia warunków, na jakich do wspólnoty Kościoła mogą być przyjęci ci, którzy wcześniej należeli do grupy rygorystów religijnych założonej przez Nowacjana. Dobrze, nie będe politycznie poprawna y inkluzywistyczna – sekty Nowacjana. […]

Hieronimowe coś jeszcze

Podczas jego trzyletniego pobytu w Rzymie (tylko tyle tam wytrwał ze swoim bojowniczym charakterem i czarno-białym widzeniem świata) ukuto powiedzenie: „Rodzice, chowajcie córki, Hieronim idzie!” Nie, nie był kobieciarzem, wręcz przeciwnie – za to ze swoją gorliwością i darem wymowy był w stanie skłonić do decyzji o zostaniu konsekrowaną dziewicą dowolnie wybraną dziewczynę. I to […]