Kaznodzieja i artystokratka

Redaguję właśnie tłumaczenie drugiej części komentarza do Ps 118, autorstwa św. Ambrożego z Mediolanu. Nie dziwię się, że jego kazania nawróciły św. Augustyna, bo biskup był mistrzem słowa. Komentarz najprawdopodobniej był wygłoszony w formie kazań lub nauk (w tekście zostały subtelne ślady, które na to wskazują), które ktoś spisał i zredagował, a potem już poszło. […]

„Dialogi karmelitanek”, czyli o nieśmiertelności świadectwa

Rok 1794. We Francji szaleje Wielki Terror rozpętany przez Robespierre’a i spółkę. Wyznawanie chrześcijaństwa jest kwalifikowane jak przestępstwo, klasztory są zamykane, zakonnicy i zakonnice na siłę sekularyzowani a kapłani – zmuszani do zdjęcia stroju kapłańskiego i mordowani za wypełnianie posługi kapłańskiej. Szesnaście karmelitanek z klasztoru w Compiègne ofiaruje Bogu swoje życie w intencji sprawiedliwości i […]

Męczeństwo

Najbliższym ideału opisem postawy człowieka gotowego na męczeństwo jest dla mnie testament o. Christiana de Cherge OCSO, jednego z sześciu zamordowanych w Tibhirine mnichów. Kiedy piszę o byciu przygotowywanym do męczeństwa i otwartym także na te możliwość, mam w tyle głowy własnie to, co pisał o. de Cherge: Gdyby pewnego dnia zdarzyło się – a […]

Prawda i wolność

Wczoraj na mój bezsilny gniew Bóg odpowiedział mi czytaniem z nieszporów: „Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście […]

Świadectwo

Płynie krew, bulgoce i pieni się, zmieszana ze łzami i błotem pokrywa ziemię monochromatyczną siecią abstrakcyjnych rysunków krzyczących o zmiłowanie.  W Pakistanie zadręczono na smierć 12-letnią dziewczynkę, bo była służącą a jako chrześcijanka nie była chroniona islamskim prawem. W Indiach mordowano, gwałcono i katowano ludzi z najniższej kasty, bo byli chrześcijanami. Co roku na świecie giną miliony […]