Betanki

Panie czy ci to obojętne, że MOJA siostra zostawiła MNIE przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby MI pomogła. (Łk 10, 40b) Moja, mnie, mi… „Marto, Marto, troszczysz się i zabiegasz o wiele a potrzeba mało albo tylko jednego”.  Potrzeba rzeczy banalnej: dania wolności bycia sobą innym. Marta powołana do działania, dynamiczna, zdecydowana nie rozumie, że Maria może być […]