Kameduła o kobiecie swojego życia

Mam teraz na warsztacie książkę Jeana Leclerqa o Pawle Justinianim EC (czyli kamedule, nie mylić z dominikaninem o tym samym imieniu i nazwisku 🙂 ). Żył w XVI wieku i zgodnie z obowiązującym wówczas ogólnym trendem był refomatorem. Oraz humanistą. Po 10 latach usiłowań zreformowania kongregacji kamedulskiej, do której wstąpił, założył własną. Nosi ona nazwę […]

Łzy

C.S. Lewis po śmierci ukochanej żony, Joy: Nie widzi się nic należycie poprzez zasnute łzami oczy. Nie można na ogół zdobyć tego, czego się pragnie, jeśli się pragnie tej rzeczy zbyt rozpaczliwie; w każdym razie nie można zdobyć najlepszej jej cząstki. „No, pogadajmy sobie od serca!” – to powiedzenie składania każdego do milczenia. Postanowienie: „Muszę […]

Babska rzecz

Dziś jest Marii z Magdali. Nosi tytuł Apostołki Apostołów. Bóg nie robi niczego przypadkowo i dlatego kołacze mi sie w głowie pytanie, czemu posłał właśnie kobietę? Nieśmiało przebija się we mnie odpowiedź, że w ten sposób wskazał, że odtąd w Kościele to kobiety będą tymi, które będą widzieć pierwsze. Potwierdził też naszą pozycję i prawdziwość […]