Tłumaczę się

Przyznaję, poniosło mnie wczoraj nieco. Dziś spróbuję wyjaśnić o co mi poszło. Nie neguję pragnienia przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej oraz tego, że to pragnienie może rodzić ból. Jestem też jak najdalsza od szydzenia z cierpienia ludzi odsuniętych od Stołu Pańskiego. Z tym, że warto zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Osoba trwająca w grzechu […]

Jezus umiera na krzyżu. „I Thirst”

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. (J 19,28) Dwa słowa z tytułu odpowiadające polskiemu „pragnę” widnieją we wszystkich kaplicach sióstr „kalkucianek” na świecie. Streszczają ich charyzmat, ale przede wszystkim pzypominają, co jest główną motywacją do życia tym charyzmatem. Pragnę. Kiedy przyprowadzili Mu kobietę, którą pochwycono na zdradzie […]

Śmierć w piątek po południu

Miałam o tym nie pisać, ale ciągle ktoś mnie molestuje mailowo o podpisanie petycji dotyczącej publikacji w „Focusie” zabawy polegającej na przebieraniu Ukrzyżowanego w różne ciuszki, np. strój Elvisa lub diabła. Więc napiszę. Jak wyglądała śmierć osoby skazanej na ukrzyżowanie? Skazaniec niósł na miejsce ukrzyżowania poziomą belkę krzyża, tzw. patibulum. W miejscu wykonywania wyroku znajdował […]

Wpis krzyżowo-antyterrorystyczny

Dobrze, biję się w pierś – uległam pokusie. Podkusiło mnie i zajrzałam. Do komentarzy zajrzałam a dotyczyły one wywiadu o antykoncepcji z o. Jackiem Prusakiem SJ na portalu gazeta.pl. I było, jak wiedziałam, że będzie, to znaczy zirytowałam się. I tak jest lepiej, bo kiedyś niektóre teksty z tych wpisów mnie wkurzały niemiłosiernie. I pewnie trwałabym w tym […]

Podwyższenie

Jutro jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W dzisiejszym newsletterze Zenitu jest kazanie o. Raniero Cantalamessy, kaznodziei Domu Papieskiego, w którym mówi o dwóch sposobach odczytania krzyża. Jeden z nich, ten pierwotny, to postrzeganie jedynie owoców, bez zbytniego zgłębiania cierpienia, które było z związane z ich uzyskaniem. Wyraźny był tu ton triumfu, który bardzo odpowiadał postrzeganiu Kościoła […]