Krwiopijczo na licencji katolik.pl

Na katolik.pl pojawił się ciekawy tekst na temat krwiopijczy ks. Andrzeja Orczykowskiego SChr „O Komunii Świętej pod postaciami chleba i wina. Aspekty prawne”. Pięknie wyłuszczona historia przyjęcia praktyki komunii pod jedną postacią – polecam, zwłaszca w kontekście wczorajszego święta. Szczególnie polecam ten cytacik: W obecnie obowiązującym prawie liturgicznym jest wyraźna tendencja do „rozpowszechniania” udzielania Komunii pod […]

Jak drogocenna jest Twoja krew

Dawno nie śpiewałam tego ostinata. Jest w tym roku (u krakowskich dominikanów) przewidziane na Wielki Piątek. Krótkie zdanie, ale trzeba je powtórzyć wielokrotnie zachowując cały czas napięcie. Tekst jest śpiewany cicho, zwłaszcza w partiach, kiedy na chór nakłada się głos solistki, i dlatego wymaga utrzymania wyrazistej dykcji. Po ndziesiątym powtórzeniu wpada się w coś w […]

Uroczystość CIAŁA i KRWI Pańskiej

Popularnie zwana Bożym Ciałem, tymczasem w pierwszym czytaniu jest o krwi, w drugim też jest o krwi, w psalmie jest o kielichu (Przymierza) a na dodatek wszystkiego Jezus, jak na złość i zupełnie bez wyczucia też przemienia chleb w Ciało a wino w Krew. Co za upór. Oczywiście z naszej strony, bo chyba jest jakiś […]