Waga słowa a realność świata

Na jednym z półpięter słynnej ze swego rozmachu klatki schodowej w Collegium Novum UJ znajduje się tablica poświęcona pamięci tych, którzy zniknęli w otchłani wschodu w pierwszej połowie XX w. To na tej płaskorzeźbie po raz pierwszy przeczytałam frazę Herberta: „niewiedza o zaginionych / podważa realność świata” (Pan Cogito o potrzebie ścisłości). Nie chcę jednak […]

Amerykański optymizm i europejski realizm

Zenit opublikował na niedzielę świetny wg mnie tekst wystąpienia abp. Charlesa Chaputa z Denver, wygłoszony w zeszły wtorek na Słowacji. Całość można sobie przeczytać pod linkiem (niestety, tylko dla anglojęzycznych), mnie dotknęła w tej wypowiedzi jedna rzecz. Arcybiskup Chaput wspomina o optymizmie obecnym w mentalności Amerykanów, który wiąże z ponad 150-letnim brakiem wojen na terytorium […]

„Tak więc estetyka może być pomocna w życiu

nie należy zaniedbywać nauki o pięknie” – kocham tę frazę z Herberta, a dokładnie z wiersza „Potęga smaku”. Warto powiedzieć ją sobie głośno, żeby usłyszeć wybijany przez nią rytm. Miłość do języków klasycznych bardzo mocno odcisnęła się na twórczości tego poety i ma to wyraz nie tylko w wierności rytmowi recytacji. Ech, żabą być… Cóż, […]