Filmik o sumieniu

Chyba. Bo też może być o wspólnocie. Albo prawdzie. Ale fajny – zapraszam do rzucenia okiem i wyobraźnią;) Dla tych, którzy nie zniżyli się do nauki języka barbarzyńców: ci państwo mają na czołach wypisane nazwy grzechów (gniew, pożądanie, chciwość, fałsz, pycha etc.)