Ćwiartowanie

Łk 12,32-48 Pan przyjdzie nieoczekiwanie. Zresztą, czemu się dziwić, że tak, skoro sługa na niego nie czeka. W końcu powiedział sobie w sercu: „Mój pan ociąga się z powrotem”. Tak więc Nieoczekiwany przyjdzie nieoczekiwanie. I widząc działania sługi, „każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce”. Jan Kozłowski w swoim cotygodniowym komentarzu filologicznym do niedzielnych […]

Opis raju

A wzięty z części 4. „Moraliów” św. Grzegorza Wielkiego – dobry tekst na ciężkie dni, daje nadzieję i sprawia, że życie wieczne przestaje być pojęciem abstrakcyjnym bardzo: Aby pragnącym nie towarzyszyła troska, pragnący zostają nasyceni; aby zaś sytości nie towarzyszył przesyt, nasyceni – pragną. Pragną więc bez udręki, bo pragnienie zostaje nasycone, a nasycają się […]