Odrzucenie

W opisie Męki uderzają mnie od zawsze sceny, w których Jezus doświadcza odrzucenia. Współczesne badania wykazały, że odepchnięcie przez kogoś, kogo kochamy lub jest dla nas ważny znajduje swój oddźwięk w tej samej części mózgu, co ból fizyczny. Pogarda i szyderstwo ze strony kogoś kochanego jest równie bolesne jak dotkliwe pobicie lub ból związany z […]

[autoreklama] Droga Krzyżowa dla Piotrusia Pana i Wendy

Przyznaję się, Wysoki Czytelniczy Trybunale – popełniłam książkę. Ale co to tam za książka – książeczka, maleństwo, drobiażdżek. Tutaj można zajrzeć, żeby ją sobie zobaczyć, a poniżej teksty wprowadzeń, w których się tłumaczę z motywacji do napisania tych rozważań: Wprowadzenie Jest początek XX wieku. Szkocki pisarz, James M. Barri, opowiada dzieciom z zaprzyjaźnionej rodziny historyjki […]

Jezus umiera na krzyżu. „I Thirst”

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. (J 19,28) Dwa słowa z tytułu odpowiadające polskiemu „pragnę” widnieją we wszystkich kaplicach sióstr „kalkucianek” na świecie. Streszczają ich charyzmat, ale przede wszystkim pzypominają, co jest główną motywacją do życia tym charyzmatem. Pragnę. Kiedy przyprowadzili Mu kobietę, którą pochwycono na zdradzie […]

Spotkanie z Matką

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. ” (J 19,25) Jakiej użyć analogii, żeby mężczyźnie wytłumaczyć ból matki-wdowy patrzącej na śmierć syna? Jedynego syna, który nie tylko jest jej dzieckiem, ale też gwarantem jej przetrwania? Jedynym żywicielem i obrońcą? Z którego osoba wiązały się zapowiedzi […]

Szymon z Cyreny i Nennolina

„I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. „ (Mk 15,21 i par.) Przypomnijmy: jest południe, upał. Szymon schodzi z pola, na którym pracował od wczesnych, chłodnych godzin porannych i pewnie jedyne o czym marzy, to usiąść w cieniu i napić się chłodnej […]