Hybryda czuje się samotna

Najpierw należy zapuścić ten kawałek: a potem wsłuchać się w tekst. Pani dość rozpaczliwie zapytuje, co ma zrobić, żeby adresat jej słów ją [wreszcie] pokochał. I w połowie trzeciej minuty stwierdza: „Nie mam takiej władzy [w domyśle: żeby go do tego zmusić] – power is not main” Mądra dziewczyna, słuszny wniosek. Niestety o tym wniosku […]

Hybryda próbuje być aniołem

Ograniczyć spożycie do niezbędnego minimum, wysterylizować otoczenie eliminując z niego wszystko, co nieładnie pachnie, gnije, słabnie (starzenie może być, pod warunkiem, że jest estetyczne). Zwłaszcza słabość jest tym detalem, z którego należy pieczołowicie wyczyścić środowisko. Słabość i ci, którzy jej ulegają bądź są jej wyrazem. Nawet dzieci muszą być małymi dorosłymi, muszą być odpowiedzialne i zdyscyplinowane, […]

Dziń dbry, hybryda jestem

Człowiek to hybryda: robimy za mniej lub bardziej estetyczna spinkę między tym co materialne a tym co duchowe. Myśl chrześcijańska bardzo mocno została naznaczona platońskim spojrzeniem na duszę jako kołaczący się w środku materialnego pudełka kłębek nieszczęścia (nagrabiła se w raju, to teraz ma za swoje!), ale spojrzenie biblijne jest inne. W drugim opisie stworzenia, […]