Ćwiartowanie

Łk 12,32-48 Pan przyjdzie nieoczekiwanie. Zresztą, czemu się dziwić, że tak, skoro sługa na niego nie czeka. W końcu powiedział sobie w sercu: „Mój pan ociąga się z powrotem”. Tak więc Nieoczekiwany przyjdzie nieoczekiwanie. I widząc działania sługi, „każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce”. Jan Kozłowski w swoim cotygodniowym komentarzu filologicznym do niedzielnych […]

Kozioł, baranek i trawa

W roli wypędzanych na pustynię kozłów ofiarnych w III wieku po Chrystusie obsadzili się eremici. Zostawiali wszystko i szli żyć na piaskach lub skałach pustyni po to, by walczyć z demonami, ale celem tej walki było upodobnienie się do Baranka. Chcieli się z Nim zjednoczyć. To mistrzowie przemiany z rogatego, wścibskiego, jurnego, wszystkożernego łakomego kozła […]

Trzy „słowa” o instrumentalizacji

Najpierw było kazanie, w którym o. Michał powiedział, że mamy czasem pozwolić Jezusowi potraktować się instrumentalnie. Że tylko On ma prawo tak nas potraktować. A w ten czwartek była Dominikańska Szkoła Patrzenia i w trakcie filmu komentarz jednego z widzów, że główny bohater być może chce posłużyć się instrumentalnie chórem, który prowadzi. Że chce ich […]

Gadżet i wpadka

„Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj” (Desiderata) Tak postrzegało siebie pokolenie lat 20-tych ubiegłego wieku. Człowiek jest częścią ekosystemu. Owszem, jest to część specyficzna, bo potrafi świadomie kreować swoją niszę ekologiczną (nazywając ja cywilizacją), ale nigdy nie bedzie wolna od determinant biologicznych.  Człowiek ma prawo żyć w świecie, bo to […]

Hybryda czuje się samotna

Najpierw należy zapuścić ten kawałek: a potem wsłuchać się w tekst. Pani dość rozpaczliwie zapytuje, co ma zrobić, żeby adresat jej słów ją [wreszcie] pokochał. I w połowie trzeciej minuty stwierdza: „Nie mam takiej władzy [w domyśle: żeby go do tego zmusić] – power is not main” Mądra dziewczyna, słuszny wniosek. Niestety o tym wniosku […]

Hybryda próbuje być aniołem

Ograniczyć spożycie do niezbędnego minimum, wysterylizować otoczenie eliminując z niego wszystko, co nieładnie pachnie, gnije, słabnie (starzenie może być, pod warunkiem, że jest estetyczne). Zwłaszcza słabość jest tym detalem, z którego należy pieczołowicie wyczyścić środowisko. Słabość i ci, którzy jej ulegają bądź są jej wyrazem. Nawet dzieci muszą być małymi dorosłymi, muszą być odpowiedzialne i zdyscyplinowane, […]