Mądrość „Cienistej doliny”

W ostatnim czasie, pracując nad kolejnym projektem, poznaję ciekawych ludzi i toczymy zdecydowanie interesujące rozmowy. Dotyczące nie tylko projektu. Podczas jednej z nich usłyszałam historię, która mnie głęboko poruszyła, chociaż współcześnie takich opowieści pewnie mnóstwo. Wierząca, zaangażowana w życie Kościoła rodzina, rodzice praktykujący, ale bez przesadnej dewocji, dzieci wychowywane w wierze. Mimo to nastoletni syn […]

Powtórka z piekielnej epistolografii

czyli „Listy starego diabła do młodego” reaktywacja. Cudownie przekorna książka będąca dowodem na genialny zmysł obserwacji jej autora. Czytam właśnie List 21. i zatrzymał mnie ten fragment: Nawet w dziecinnym pokoju można dziecko nauczyć, żeby przez „mój miś” rozumiało nie przedmiot czułości, z którym jest w specjalny sposób związane (bowiem to jest właśnie to, czego […]