Krwi łaknę, czyli nieco o krwiopijczej duchowości

Modlitwę znalazłam na stronie Adoratorek Krwi Chrystusa. Zgromadzenie to powstało na fali Krwiopijczych tęsknot wiernych w XIX wieku, a o tym, czemu przeklejam ten tekst, będzie po samym tekście: MODLITWA KIELICHA Ojcze, do Ciebie wznoszę całe moje istnienie, kielich mojej pustki. Przyjmij o Panie tę moją pustkę i wypełnij ją sobą: Twoim światłem – Twoją miłością, Twoim życiem. Spraw, niech […]

Jak drogocenna jest Twoja krew

Dawno nie śpiewałam tego ostinata. Jest w tym roku (u krakowskich dominikanów) przewidziane na Wielki Piątek. Krótkie zdanie, ale trzeba je powtórzyć wielokrotnie zachowując cały czas napięcie. Tekst jest śpiewany cicho, zwłaszcza w partiach, kiedy na chór nakłada się głos solistki, i dlatego wymaga utrzymania wyrazistej dykcji. Po ndziesiątym powtórzeniu wpada się w coś w […]

Podniesienie Baranka

Jako uparty semilegalny kanibalo-krwiopijca zaczęłam się zastanawiać nad jedną kwestią. Otóż. Kiedy już społecznie odśpiewamy „Baranku Boży”, kapłan podnosi Ciało Pańskie podtrzymując pod nim patenę i mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”. Hm. A Kielich Pański to już nie Baranek? Wiem, wiem, cały Jezus jest w […]

Jeszcze jedna taka rozmowa

i zostanę tradsem. Moje nawrócenie przebiegnie pod hasłem: „Nie ma to jak zapach świeżego stosu o poranku”. Skąd moje plany? Znajomy streszczał wynurzenia jednego z polskich księży-kurialistów, który radośnie stwierdził, że dogmatyczne orzeczenie, iż Jezus jest vere, realiter et corporaliter obecny w Eucharystii to przesada, bo jest to jedynie symboliczna obecność. Jak widać nie tylko […]

Uroczystość CIAŁA i KRWI Pańskiej

Popularnie zwana Bożym Ciałem, tymczasem w pierwszym czytaniu jest o krwi, w drugim też jest o krwi, w psalmie jest o kielichu (Przymierza) a na dodatek wszystkiego Jezus, jak na złość i zupełnie bez wyczucia też przemienia chleb w Ciało a wino w Krew. Co za upór. Oczywiście z naszej strony, bo chyba jest jakiś […]