Józef

W życiu Jezusa dwóch najważniejszych: Józef początku i Józef końca. Imię ukochanego syna Izraela, którego to syna los – zdradzonego, sprzedanego i wielokrotnie ocierającego się o śmierć – ostatecznie ocalił wszystkie pokolenia Jakuba. Los opiekuna, mędrca a przede wszystkim człowieka wielkiego miłosierdzia. Tego, który miał prorocze sny, umiał je interpretować a przede wszystkim potrafił służyć […]