Jezus uchodźca, czyli szukajcie źródeł

KAI dziś wrzuciła krótkie doniesienie o adwentowym przesłaniu kard. Tagle, przewodniczącego Caritas Internationalis, pod dość klikbajtowym tytułem Kard. Tagle: Jezus urodził się jako uchodźca. Stwierdzenie to podniosło mi ciśnienie, bo w Ewangeliach nic takiego nie ma. Owszem, Jezus i Jego rodzice byli uchodźcami w Egipcie, ale Pan urodził się w swoim ojczystym kraju i to […]