Nowenna do św. Jacka – dzień 8

Witaj, Kwiecie nad kwiaty, Jacku, z wszystkich kwiatów najczystszy! Witaj, Kamieniu drogocenny, z wszystkich kamieni najświetniejszy! Witaj, Opiekunie wszystkich, do Ciebie się zwracamy! Witaj, Mieszkańcu niebios; pospiesz troskliwie z modlitwą! O, Jacku najświętszy, o, Wyznawco najsłodszy!  Narodziny dla nieba   Tęsknota za Bogiem stawała się coraz cięższa, im bliżej było domu. Serce wyrywało się ku […]