Motywacja – sequel

Dziś na porannej mszy Pan sprowadził mnie do pionu. Zrobił to ustami o. Rafała, który po komunii zacytował fragment J 15: „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Skoro Pan mówi, że nie ma, to nie ma. I może jedyne, co ratuje moją wczorajszą myśl, to […]