Gęste słówko

Wczorajsze prymicje u OP i pierwsze zdanie z lekcji z Ewangelii to zestaw uderzeniowy. Polskie tłumaczenie, szczególnie drugiej części tego zdania, wydaje się takie osłuchane i oczywiste: „Jeżeli Mnie miłujecie, będzie zachowywać moje przykazania (J 14,15)”. Aż ma się ochotę mruknąć: „Mhm, tak, wiem, ciągle to powtarzasz”. Jednak kiedy spojrzeć w łacińskie tłumaczenie tego fragmentu […]