Budowanie na wodzie

Bo już nawet nie na piasku. A chodzi o współczesne rozumienie prawdy, o którym rozmawiałam ostatnio z Asią Barcik (bardzo mądra kobieta, powiem wam, dr filozofii i nie na darmo ma ten tytuł). Z tego, co mówiła Asia, zrozumiałam, że nasza współczesna cywilizacja nie uznaje istnienia pojęcia prawdy absolutnej, stałej, do której poznania można dochodzić. Posiadamy […]