[Flp] Zasadnicza treść

Wyraźnie oddzielone proemium, w którym pojawia się wiodący temat całości – radość. Słowo to nieustannie powraca w całym tekście. Widać także wyraźnie, już w zasaniczym tekście, charakterystyczny dla większości Pawłowych listów podział na część „doktrynalną” i „praktyczną”. W pierwszej mowa o nadziei, ale specyficznie rozumianej. Jakby mówił do oddziału wojska mającego przed sobą trudną bitwę (wracają znów […]