Gra Endera, reż. Gavin Hood

Zdawałam sobie sprawę, że książkę trzeba będzie przyciąć do ekranizacji. Naprawdę sobie zdawałam z tego sprawę. Ale i tak boli. Ból osładza nieco dobór aktorów (Groszka tak właśnie sobie wyobrażałam, Ender też zresztą według mnie jest świetnie dobrany) i naprawdę genialne efekty specjalne. Kosmiczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Świetne sceny walk na sali treningowej […]

[Flp] Preskrypt

Oficjalnymi nadawcami listu są: Paweł i Tymoteusz. Sam tekst wskazuje na wyłączne autorstwo Pawłowe, więc Tymoteusz mógł być sekretarzem spisującym tekst lub apostoł chciał dodać mu autorytetu, skoro go wysyłał z listem do wspólnoty w Filippi. Obaj mają ten sam tytuł: „słudzy Chrystusa”. A piszą do wszystkich świętych w Chrystusie, włączając w to przełożonych (biskupów) […]