Paweł, Tymoteusz, kasa i buty Bata

Charyzmatyczny kaznodzieja i misjonarz pisze do biskupa, a dziś na mszy cytują: Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przenieśliśmy na świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się […]