Walka o pokój

Cytat z Twierdzy Antona de Saint-Exupery, tak w temacie konfliktów na Bliskim Wschodzie: „Pokój nie jest stanem, który można osiągnąć poprzez wojnę, Jeśli wierzę w pokój wywalczony bronią, zginę, rozbroiwszy się. Gdyż pokój można osiągnąć tylko budując pokój. Tylko otrzymując go i chłonąc, i gdy każdy w moim królestwie znajdzie wyraz swoich własnych pragnień. Tylko niewydolność […]