Na marginesie lektury opisów zmartwychwstania

U każdego Ewangelisty opis zmartwychwstania zaczyna się od frazy o pierwszym dniu tygodnia/zakończeniu szabatu. Dzień pierwszy, dzień jedyny, dzień nowego stworzenia. I u każdego pojawia się Maria Magdalena, sama lub w towarzystwie innych niewiast. Bóg posługuje się świadectwem kobiety, jak we Wcieleniu, tak w Zmartwychwstaniu. Jakby potrzebował słabości, która nie przesłoni Jego mocy. Jednocześnie jest […]