[WRW] Statyczna czy dynamiczna?

Czy na wiarę należy patrzeć informatycznie (czyli systemem 0 -1), czy raczej jako na ciąg zmian? Cóż, i tak, i tak. Wiara, podobnie jak światło, ma najwyraźniej strukturę korpuskularno-falową. Wiara jest decyzją: Bóg pozwala się spotkać i człowiek podejmuje decyzję. I w tym momencie jest to 0 lub 1. Wierzę albo nie wierzę. Tertium non […]