Z mądrości Tradycji

Wykłady Jungmanna o liturgii starożytnego Kościoła, brnę przez nie, redakcyjnie, jak przez syberyjskie zaspy. Podróż mi umilają znaleziska takie, jak poniższe: „Bycie punktualnym, podobnie jak bycie uważnym, jest częścią chrześcijańskiego życia. Ta zasada ma  wpływ nawet na liturgię. Pochodzące z Syrii źródło Testamentum Domini, dokument z V wieku, każe diakonowi zamykać drzwi na rozpoczęcie liturgii i pod […]