Gambit, reż. M. Hoffman

W ramach świętowania zdanego egzaminu teoretycznego na prawo jazy poszłam sobie do kina na wyżej wymieniony film. I nie żałuję. Podstawowy wniosek po obejrzeniu jest taki, że Brytyjczycy zdecydowanie mają talent do scen angażujących wystające na zewnątrz elementy elewacji budynków typu balkony lub gzymsy. Jak dla mnie – numer jeden w tym filmie. Świetne aktorstwo, […]