Drzewko a Król

Zwykle na Gody Słowianie przynosili do izby snopek zboża, mocno związany słomianymi powrósłami. Stał cicho przez okres Bożego Narodzenia w kącie, a na wiosnę był młócony i ziarno z niego było mieszane z ziarnem siewnym, by zapewnić dobre zbiory. Snopek ten nosił nazwę „Króla” i widzę w nim dziękczynienie za plony i prośbę o nie […]